PISTON 4 jest ulepszeniem obecnej dyszy PISTON 1, dodatkowo optymalizuje proces mieszania wody w podgrzewaczu elektrycznym i zwiększa ilość bieżącej ciepłej wody nawet o 40% [1]. Dysza znacząco wpływa na wydajność modeli poziomych - mogą one teraz zapewnić taką samą ilość ciepłej wody jak modele pionowe z PISTON 1 [2].

Innowacyjna konstrukcja PISTON 4 zapewnia najbardziej efektywne wykorzystanie całej objętości ciepłej wody, niezależnie od natężenia przepływu i przy jednoczesnym juj użyciu w kilku punktach użytkowania. Dysza spowalnia mieszanie się dopływającej zimnej wody i wody już podgrzanej w urządzeniu poprzez wyrównanie ciśnienia w obszarze mieszania. Specyficzny kształt dzwonu sprawia, że gorąca woda jest „niedostępna”.

 

1 - Dotyczy to niektórych poziomych podgrzewaczy wody TESY z PISTON 4, w porównaniu z poziomymi podgrzewaczami wody z PISTON 1, z przepływem wody 10 l / min.

2 - Dotyczy to poziomego podgrzewacza wody TESY 80 l z PISTON 4 w porównaniu z pionowym podgrzewaczem wody TESY PISTON 1 o przepływie wody 10 l / min.

Porównaj

Usuń wszystko