Turbulator jest to wbudowany wzdłuż całej długości wężownicy element o specyficznych otworach, zaprojektowany w celu rozbijania liniowego strumienia, krążącego w samej wężownicy, fluidu. W ten sposób osiąga się jednocześnie znaczne zwiększenie prędkości wymiany cieplnej między wbudowanym wymiennikiem ciepła a wodą wodociągową. Dzięki wbudowanemu turbulatorowi Tesy osiąga około 26% bardziej efektywną wymianę ciepła, w zależności od prędkości strumienia i temperatury nagrzewającego fluidu.   

Porównaj

Usuń wszystko