Dnia 01.01.2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1188 w sprawie minimalnych wymogów dotyczących efektywności energetycznej urządzeń grzewczych.

Każdy konwektor, który ma możliwość montażu na ścianie, musi osiągać wartość minimalną sezonowej efektywności energetycznej podczas ogrzewania do 38%.

Konwektor elektryczny Conveco Cloud osiąga możliwie jak najwyższy procent sezonowej efektywności energetycznej – 40%. Jest to możliwie dzięki elektronicznemu termoregulatorowi z tygodniowym programatorem i wbudowanym połączonym funkcjom ERP: Otwartego okna, Adaptacyjnej regulacji startu i Sterowania przez internet.

Porównaj

Usuń wszystko