Polityka korzystania i zarządzania plikami cookies

 

Czym są pliki cookies

 

„Pliki cookies” są niewielkimi, pod względem objętości, plikami tekstowymi lub takimi, co zawierają dane, podawane do urządzeń (do komputera, laptopa, tabletu, telefonu) na przechowywanie i które mogą zostać otrzymane z powrotem przez nadawcę. Przeznaczenie tych plików może być bardzo różnorodne – od podtrzymywania w stanie „log in”, podczas wypełnienia danego formularza rejestracyjnego, poprzez zapamiętania odpowiednich pierwszeństw na rzecz języków dla przeglądania naszej strony internetowej, do wyśledzenia zachowania Państwa podczas surfowania w Internecie, czasami na dłuższy okres czasu niezależnie od wykorzystywanego urządzenia: w tym ostatnim przypadku oraz we wszystkich podobnych przypadkach taki plik nie mogą być użyty bez uprzedniej zgody na to z Państwa strony wyrażonej na podstawie uzyskanej informacji.

 

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) (General Data Protection Regulation – „GDPR”) wprowadza i utwierdza istotne narzędzia prawne na rzecz podmiotów danych. Niżej wymieniliśmy niektóre z nich, mające związek z przetworzeniem danych osobowych związanych z wykorzystaniem aktywów digitalnych.

 

„Aktyw digitalny” – strona internetowa www.tesy.com

 

„Plug in” – oprogramowanie (software) strony trzeciej, wprowadzone w aktywie digitalnym Tesy i mające związek z wyśledzeniem zachowania użytkownika i/lub z zabezpieczeniem działania odpowiednej funkcjonalności poprzez przechodzenia do domeny strony trzeciej.

 

„ Usługi wspólnoty informacyjnej” są usługami świadczonymi zazwyczaj za opłatę i na odległość poprzez wykorzystania środków elektronicznych. Osoba korzystająca ze świadczeniem takiej usługi musiałaby ją zażądać w sposób wyraźny. Handel elektroniczny stanowi również usługą tego rodzaju.

 

Dlaczego i jak korzystamy z plikami cookies?

 

Możemy korzystać jednocześnie z cookies sesyjnymi (które działają do momentu zakończenia sesji przeglądarki) oraz z cookies trwałymi (które pozostają w Państwa komputerze do czasu ich usunięcia przez Państwa), abyśmy mogli polepszyć korzystania Państwa ze stroną www.tesy.com.

 

Z reguły my nie stwarzamy zindywidualizowanego profilu Państwa on line działalności. Treść dołączonego pliku cookie wyczerpuję się numerem identyfikacyjnym. Pliki te nie są powiązane ani z konkretnym imieniem, ani z e-mail adresem, ani z IP adresem.

 

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

 

Pliki cookies, z którymi my korzystamy są:

·         Absolutnie niezbędne: bez tych plików nie mogliby Państwo w pełni korzystać ze zwiedzeniem naszej strony internetowej ani z jej możliwościami funkcjonalnymi.

·         Pliki cookies, które wspomagają pracę aktywu digitalnego: Pliki te zbierają informację na rzecz tego jak użytkownicy posługują się stroną internetową, na przykład, jakie strony odwiedzają naj częściej. Pliki te nie zbierają informacji, dotyczącej danego użytkownika. Cała informacja zbierana przez plików z tej grupy, jest uogólniona i z tego względu – anonimowa. Jedynym ich przeznaczeniem to udoskonalenie pracy strony internetowej. Te pliki cookies pozwalają stronie pracować lepiej. My nie mamy zamiaru tymi plikami wyśledzać, jakie są Państwa preferencje i zwyczaje podczas surfowania.

·         Targetowanie (targeting) lub reklamowanie: Są to pliki cookies używane do celów marketingu i reklamy. Mogą być używane do wyśledzenia zachowania użytkownika, do ograniczenia pokazów reklamowych lub do wymierzenia skuteczności danej kampanii reklamowej. Te pliki cookies są pomocne również do określenia skuteczności określonych on line kanałów marketingowych.

 

 

Spis stroń trzecich

Strony trzecie Cele
Google Analytics Zachowanie użytkownika
Google AdWords Reklama
Google Tag Manager Reklama
Facebook pixel Reklama
Yandex pixel Reklama
DoubleClick Reklama
MathTag Reklama

My korzystamy z możliwości udostępnianych nam przez kody Google’a do obliczenia frekwencji wejść na naszej stronie pod względem ich ilości oraz częstotliwości. Nie korzystamy z tych możliwości do gromadzenia danych osobowych lub indywidualnych IP adresów; dane docierają do nas w postaci uogólnionej i zanonimizowane w celach statystycznych oraz dla optymizacji pobytu użytkowników na naszej stronie internetowej.

 

Niezależne od tego, dane, które zostały pobrane w ten sposób są dostępne dla Google i zgodnie z ich politykami i warunkami mogą być kombinowane z innymi danami, które Google już posiada, związane z Państwa tożsamością lub z urządzeniem, z zachowaniem w środowisku digitalnym, z preferencjami podczas przeglądania. Kombinowane przez Google dane osobowe, w tym pobrane za pomocą aktywów digitalnych Tesy, mogą zostać wykorzystane przez przeglądarkę w różnych celach, opisanych bardziej szczegółowo w jej Polityce prywatności i ochrony danych osobowych, łącznie w celach reklamy związanej z zachowaniem. Z tej przyczyny, dane do Google Analytics będą przekazywane tylko po uprzednio wyrażoną zgodą ze strony Państwa, zgodę tą można później wycofać w dowolnym momencie.

 

Więcej na temat plików cookies, zamieszczonych przez Google za pośrednictwem naszej strony można znaleźć na adres:

https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies  

 

Informacje o Facebook pixel można znaleźć tutaj:

https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel 

 

Informacje o Yandex pixel można znaleźć tutaj: https://yandex.com/support/audience/index.html 

 

Informacje o DoubleClick można znaleźć tutaj:

https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=en 

 

Informacje o Math Tag można znaleźć tutaj: http://www.mediamath.com/privacy-policy/

 

Zgoda Państwa stanowi niezbędnym warunkiem umieszczania plików cookies, takich które nie są absolutnie niezbędne oraz takich, które polepszają pracę naszego aktywu digitalnego, które zbierają jedynie uogólnioną informację anonimową, nie identyfikującą Państwa jako użytkownik aktywu digitalnego będącego własnością TESY.

 

Zarządzanie plikami cookies

 

Mogą Państwo używać naszych produktów lub usług nie wyrażając zgody na pliki cookies, które są umieszczane na urządzeniu Państwa tyko za zgodą Państwa według powyższego opisu. Mogą Państwo usunąć plików cookies z twardego dysku urządzenia Państwa w dowolnym momencie (file: ”pliki cookies”). Prosimy wziąć pod uwagę to, że w ten sposób pewne elementy naszej strony mogą nie być widzialne albo to, że funkcjonowanie strony ulegnie pogorszeniu.

 

Większość przeglądarek już zapewnia kontrolę wstępną umieszczania plików cookies za pomocą ustawień.

 

W przypadku, gdy Państwo dostępują do naszego aktywu digitalnego poprzez urządzenie przenośne, możliwe jest, że deaktywowanie plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej nie dojdzie do skutku.

 

Dla dodatkowych informacji, oraz w związku ze sprawowaniem uprawnień Państwa, jako podmioty danych osobowych, prosimy zobaczyć również naszą Politykę prywatności danych osobowych; mogą Państwo również nawiązać kontakt z nami na adres dpo@tesy.com.

 

Aktualizacja

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dnem podanym na początku, może ona następnie ulec zmianie. Zaktualizowana Polityka wchodzi w życie z dnem jej opublikowania na www.tesy.com. Jeżeli Państwo odwiedzą www.tesy.com po nastąpieniu zmiany Polityki, będą Państwo obwiązani z nową Polityką korzystania i zarzadzania plikami cookies.