Wydajność energetyczna elektrycznych podgrzewaczy wody(ErP)

Począwszy od 26 września 2015 r., elektryczne podgrzewacze wody TESY wyposażane są w nowe etykiety efektywności energetycznej ErP (energy related Products) zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. Etykiety efektywności energetycznej dla różnych urządzeń gospodarstwa domowego dają możliwość użytkownikom na podjęcie świadomej decyzji zakupowej. Etykiety informują o konsumpcji energii elektrycznej w ujęciu rocznym, zgodnie z rodzajem urządzenia i jego ważnych cech charakterystycznych, parametrach.

Etykieta energetyczna

Etykieta energetyczna posiada taki sam wygląd dla wszystkich krajów członków UE i jest językowo neutralna. Informacje prezentowane są za pomocą piktogramów, które zastępują tekst w rożnych językach Wspólnoty.

Czarna strzałka wskazuje na klasę efektywności energetycznej danego urządzenia. Kolorowe strzałki z oznaczeniami literowymi wskazują różne klasy efektywności energetycznej. Ciemnozielony kolor oznacza klasę o najwyższej efektywności energetycznej, a czerwony – o najniższej.


Dzięki etykiecie energetycznej klient może dokonać wyboru produktu o najwyższej klasie sprawnosci i tym samym oszczędzać pieniądze wynikające z mniejszego zużycia prądu i wody. Tym samym wnosi wkład w ochronę środowska naturalnego przez redukcję emisji dwutlenku węgla, mniejsze zużycie zasobów takich jak prąd czy woda

Parametry ważne tylko dla elektrycznych podgrzewaczy wody

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w kWh w ciągu roku - AEC (Annual electricity consumption) wyrażone w kWh (parametr z karty produktu) Jest to zużycie energii elektrycznej w okresie roku, zmierzona w warunkach laboratoryjnych. Parametr ten można porównać ze wszystkimi elektrycznymi podgrzewaczami wody sprzedawanymi na terytorium Unii Europejskiej i może Państwu posłużyć do wyliczenia przybliżonej różnicy w rocznych kosztach za energię elektryczną, jakie Państwo moglibyście zapłacić korzystając z różnych marek elektrycznych podgrzewaczy wody. Roczne zużycie energii elektrycznej AEC można porównać używając jednakowych profili wypuszczania wody (M, L, XL itp.).

USTALONA PRZEZ PRODUCENTA TEMPERATURA W CELU OSZCZĘDNEGO I WYGODNEGO STANU PRACY - Tout of box (parametr z karty produktu)
Dla niektórych elektrycznych podgrzewaczy wody energetycznie najbardziej skutecznym stanem pracy, zapewniającym wystarczającą ilość ciepłej wody, jest ustawienie temperatury na niższą od maksymalnie możliwej. Taki stan można uzyskać przy temperaturze do 65˚С lub nawet przy 60°С. Temperaturę, przy której osiąga się najwyższą klasę efektywności energetycznej oznacza się Tout of box.

MAKSYMALNA TEMPERATURA, NA KTÓRĄ MOŻNA USTAWIĆ TERMOSTAT ELEKTRYCZNEGO PODGRZEWACZA WODY - Tmax(parametr z karty produktu)
Poza Tout of box, producent jest zobowiązany poinformować również o maksymalnej temperaturze, na którą może być ustawiony termostat- Tmax, i która czasem się różni od Tout of box.

ILOŚĆ CIEPŁEJ (ZMIESZANEJ) WODY 40˚С - V40 [L](parametr z karty produktu)


Ponieważ możliwe jest, aby dwa jednakowe pod względem pojemności elektryczne podgrzewacze wody od różnych producentów zapewniały istotnie różną ilość ciepłej (zmieszanej) wody, europejski regulator zobowiązuje producentów do informowania o parametrach zmierzonych w jednakowych warunkach laboratoryjnych zgodnie z dokładnie ustaloną metodyką. V40 mierzy się w litrach (L) i pokazuje ilość ciepłej (zmieszanej) wody o temperaturze 40°С, którą można wypuścić z wyłączonego elektrycznego podgrzewacza wody, jeśli ta woda była wcześniej zagrzana do wskazanej Tout of box. Wskaźnik ten nie dotyczy podgrzewaczy wody o pojemności do 36 litrow. V40 jest porownywalnym wskaźnikiem, o ile jest wskazany przy takiej samej Tout of box.

Co wpływa na ilość ciepłej wody, jaką zapewnia elektryczny podgrzewacz wody?

Co do ilości HHW, (gorącej wody) na pewno ma znaczenie Pojemność rzeczywista zbiornika wody, lecz w praktyce nie jest on jedynym czynnikiem. Oprócz pojemności urządzenia, ilość ciepłej wody mocno zależy od tego, jak szybko podczas używania miesza się wchodząca woda zimna ze znajdującą się w podgrzewaczu wodą gorącą. Ten proces najlepiej kontroluje wbudowana dysza z efektem PISTON effect. Jej funkcją jest przepuszczanie zimnej wody nie pozwalając na szybkie mieszanie się wody zimnej z ciepłą. Elektryczne podgrzewacze wody z innowacyjnym PISTON effect zapewniają więcej ciepłej wody i większy komfort użytkowania. Innym ważnym czynnikiem, który wpływa na ilość ciepłej wody jest temperatura, przy jakiej podgrzewacz wody pracuje. Maksymalną ilość HHW (gorącej wody) podgrzewacze wody zapewniają wtedy, gdy termostat jest ustawiony na maksymalną temperaturę

Parametry ważne tylko dla podgrzewaczy wody z wężownicami

STATYCZNE STRATY CIEPLNE POPRZEZ IZOLACJĘ W CIĄGU 24 GODZIN - S [W]
(parametr z etykiety energetycznej)
Dla podgrzewaczy o pośrednim nagrzewaniu wskazuje się parametr, który pokazuje straty energii poprzez izolację urządzenia w ciągu 24 godzin, w dokładnie określonych warunkach laboratoryjnych.
RZECZYWISTA POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA WODY [L]
(parametr z etykiety energetycznej)
Producent zobowiązany jest wskazać, jaka jest dokładnie pojemność wody, którą podgrzewacz wody zawiera.