Pojemność 98 L
Substancja chłodząca R513 a g
Klasa energetyczna A+
Maksymalne ciśnienie wody 8 bar
Średnica 541 mm
Czas podgrzewania 7:04 h:min
Zadeklarowany profil obciażenia M
Min. ÷ max temperatura wlotu powietrza ( i 90% wilgotnosci względnej) -5 ÷ 43 °C
Częstotliwość 50 Hz
Zasilanie 1/N/220-240 V
Sprężarka Wirnikowa
Min. ÷ max temperatura miejsca montażu 4 ÷ 40 °C
Zabezpieczenie sprężarki Wyłącznik termiczny z automatycznym resetem
Wentylator Promieniowy
Maksymalne ustawiane temperatury wody pompy ciepła - tryb ECO 60 [70] °C
Zabezpieczenie silnika Internal thermal circuit breaker with automatic reset
Skraplacz Aluminium; wrapped externally, not in contact with water
Waga transportwa 70 kg
Automatyczna dezynfekcja anty-legionella YES
CoP (DHW) 3.4
Czynnik chłodniczy R513 a
Ładunek czynnika chłodniczego 760 g
Ekwiwalent CO2 (CO2e) 0.480
Objętość wody zmieszanej przy 40º / V40 (EN 16147:2017 - A7/W55) 135 L