• Zbiorniki buforowe niskiego ciśnienia (3 bary), przeznaczone do przechowywania i dystrybucji energii z maksymalnie 4 różnych źródeł ciepła
  • Możliwość instalacji do 4 czujników termicznych
  • Skuteczna izolacja PU
  • Wysoce wydajna zdejmowana izolacja PU dla modeli powyżej 500 l
Pojemność 283 L
Waga netto 80 kg
Izolacja (twardy PU) 50 mm
Powierzchnia wymiennika ciepła S1 1.45 m²
Pojemność wymiennika ciepła S1 8.8 L
Straty cieplne ΔT 45K 68 W
Klasa energetyczna B
Maksymalna
temperatura pracy
95 °C
Maksymalna temperatura pracy wymiennika ciepła 110 °C
Średnica 650 mm