Tesy Ltd. otrzymała prestiżową pierwszą nagrodę w krajowym konkursie „Najlepszy budynek roku 2016” w kategorii „budynki produkcyjne i logistyczne” dzięki projektowi „Fabryka podgrzewaczy elektrycznych w Szumen”.

Na realizację tego projektu Tesy Ltd. zainwestowała 15 mln lewa powierzając go konstruktorowi – inżynierowi Bojko Conzarowi, projektantowi - „Iwo Petrow Architekci Ltd.”, wykonawcy - „Kordeel – Bulgaria” EOD i zarządzającemu projektem „Lindner Immobilen Management”.

Na terenie nieruchomości zostało wybudowanych kilka budynków produkcyjnych i magazynowych. Nowe budynki usytuowane w południowej części nieruchomości. Składa się na nie budynek administracji, budynek produkcyjny z przysposobionym do niego magazynem, powiązania z już istniejącymi budynkami i korytarz transportowy.

Prezes Tesy, pan Żeczko Kiurkcziew otrzymał statuetkę jako laureat konkursu podczas galii, która się odbyła 13 grudnia. Dziękując za otrzymaną nagrodę wspomniał, że Tesy wyznaje motto – Im lepiej, tym lepiej, co zostało spełnione w tym, już zrealizowanym projekcie.

Otwierając nową fabrykę Tesy podwoiła swą zdolność produkcyjną i będzie w stanie produkować ponad 1 000 000 podgrzewaczy elektrycznych rocznie i w ten sposób potwirdzić swą obecność na rynkach światowych, jakie posiada już w 50 krajach na 4 kontynentach.