Centrum badawcze i edukacyjne stanowi ważny krok w rozwoju firmy TESY. Ten innowacyjny projekt został zrealizowany na początku 2017 roku. Centrum składa się z nowoczesnego laboratorium oraz sali szkoleniowej wykorzystwywanej przez pracowników i klientów firmy. Z badań, analiz technicznych i testów certyfikacyjnych podgrzewaczy elektrycznych i przepływowych oraz innych urządzeń grzewczych generowane są nowe idee oraz rozwiązania. W centum badawczym i edukacyjnym stworzono środowisko, gdzie można otwarcie podzielać wartości i osiągnięcia techniczne, które mogłyby stanowić punkt wyjściowy dla przyszłych projektów i realizacji, gdzie wyobraźnia nie zna granic.

Każdy chętny ma możliwość demonstrować swoje projekty, tworzyć, szkolić się , marzyć. Koncepcja projektu jest ciągle otwarta na nowe rozwiązania, dzielenie się informacjami, dyskusją, która jest jak otwarta skrzynka, do krórego każdy może zerknąć i zapoznać się z pracą TESY.