Polepsza komfort cieplny w ogrzewanym pomieszczeniu z minimalnym zużyciem energii elektrycznej. Po 96 godzinach samodzielnego uczenia się, funkcja ta pozwala konwektorowi określić, kiedy należy się włączyć, aby osiągnąć pożądaną temperaturę użytkownika w pożądanym czasie.

Porównaj

Usuń wszystko