Funkcja ta umożliwia szczegółowego ustawienie konwektora co pół godziny w ciągu dnia.

Porównaj

Usuń wszystko