Czym jest dyrektywa dotycząca produktów związanych z energią (ErP)?


Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2009/125 / WE ustanawia ramy dla określenia wymogów Wspólnoty w zakresie ekoprojektu produktów, związanych ze zużyciem energii. Przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, zwiększając efektywność energetyczną i poziom ochrony środowiska, jednocześnie poprawiając bezpieczeństwo dostaw energii.


Co to znaczy?


Jest to program wprowadzony przez Unię Europejską jako sposób na zmniejszenie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla w odpowiedzi na zmiany klimatyczne.


W jaki sposób dokument może pomóc w ograniczeniu wpływu zmian klimatycznych?


To nie jest tylko dokument.
To jest Dokument. Określając minimalne wymagania dotyczące efektywności energetycznej, wszystkie nieenergooszczędne urządzenia grzewcze powinny zostać wykluczone z rynku, albo powinny zostać ulepszone. Zaawansowanie techniczne urządzeń grzewczych prowadzi do poprawy efektywności energetycznej, a zatem zapewnia zmniejszenie zużycia energii.


Do jakich produktów stosuje się nowe rozporządzenie w sprawie ekoprojektu 2015/1188?


Od 1 stycznia 2018 r. Komisja Europejska ustanowiła minimalne wymagania dla produktów oznaczonych znakiem CE produkty związane z energią:


• Elektryczne grzejniki Płytowe
• Elektryczne podgrzewacze wody
• Grzejniki łazienkowe
• Kotły
• Pompy ciepła o nominalnej mocy cieplnej <400 kW
• Podgrzewacze wody z odnawialnych źródeł energii (solary, pompy ciepła)


W jaki sposób klient wie, co wybrać?


Wraz z dyrektywą w sprawie ekoprojektu przyjęto dyrektywę dotyczącą oznakowania urządzeń grzewczych. Wszystkie podgrzewacze wody, pompy ciepła i kotły muszą być uszeregowane od A (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność). Pozostałe elektryczne urządzenia grzewcze muszą osiągnąć minimalny wskaźnik ErP, aby spełnić nowe standardy.


A co z elektrycznymi urządzeniami grzewczymi?


Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu opiera się na obliczaniu Sezonowej Efektywności Energetycznej (Ns) dla każdego elektrycznego urządzenia grzewczego - konwektora, grzejnikaPłytowego, promiennika, grzejnika łazienkowego. Każde urządzenie musi spełniać minimalne wymagania, w zależności od rodzaju jego instalacji - stałe lub przenośne. Wymagania te wynoszą: Ns = 36% dla urządzeń przenośnych i Ns = 38% dla urządzeń stacjonarnych. Wydajność sezonowa jest obliczana na podstawie dwóch kryteriów:


• Czy urządzenie ma termostat mechaniczny lub termostat elektroniczny + programator tygodniowy.
• Obecność zaawansowanych funkcji, takich jak start adaptacyjny, sterowanie przez Internet, wykrywanie otwartych okien.


Łącząc wszystkie funkcje, osiąga maksymalną wartość 40% Sezonowej Efektywności Energetycznej.


W jaki sposób TESY reaguje na nowe rozporządzenie?


Jako innowacyjna firma, TESY cieszy się z tego pomysłu.